Robotik

Robotik underlättar vardagen

Forskningsfältet robotik innefattar områden som artificiell intelligens, datavetenskap, elektroteknik, mekanik och reglerteknik. Robotar går att beskrivas som elektromagnetiska maskiner som består av styrsystem, sensorer, motorer och mekaniska komponenter. De används ofta för att utföra uppgifter som antingen är farliga eller repetitiva, men också där kraven på precision är höga. På senare år har det dessutom blivit allt vanligare att robotar används inom hälso- och sjukvården samt inom omvårdnad.

Robotik blir allt vanligare i samhället. Projektet ”Smarta äldre” är ett av många projekt som Alfred Nobel Science Park varit inblandad i. Med projektet hoppades man skapa bättre förutsättningar för äldre att bo kvar hemma längre med hjälp av tekniska innovationer, bland annat robotik. Det finns således inte några begränsningar för robotik, och det är ett område som har framtiden för sig. Framtiden kommer underlättas av robotik och utbildningar inom robotik blir allt fler.

Tillhör du dem som vill studera inom området robotik? Behovet kommer att öka, och framtidsutsikterna är därför goda. Förmodligen finns det inte någon som tror att utvecklingen kommer avstanna – det kommer snarare eskalera. Den som pluggar inom området kan därför vara relativt säker på att det i framtiden kommer finnas arbete. Många yrken försvinner sakta bort, robotik är inte en av dem.

Möjligheterna att studera inom robotik är goda. Den som vill har möjlighet att välja inriktning redan till gymnasiet, flera gymnasieskolor i landet har utbildningar där eleverna specialiserar sig inom robotik. Den som vill läsa vidare kan sedan göra det på bland andra Chalmers, Karlstad Universitet, KTH, Högskolan Halmstad, Mälardalens högskola, Umeå Universitet. Observera att utbildningar inom robotik många gånger är masterprogram, vilket innebär att du behöver läsa ett program innan du söker.

Är du intresserad av artificiell intelligens, datavetenskap, elektroteknik, mekanik och reglerteknik? Kontakta i sådana fall närmaste studievägledare och försäkra dig om att du har vad som krävs för att söka.

robotik