Örebro Science Park

Science Park främjar utveckling

Örebro Science Park har ändrat namn till Alfred Nobel Science Park. Nobels värderingar klingar väl med tanken bakom projektet. Alfred Nobel har två huvudsakliga uppdrag – dels att skapa en fysisk och kreativ miljö där forskningen är central, och dels att upprätta en utvecklingsarena i regionen.

Alfred Nobel Science Park utvecklar innovativa idéer. Mötet mellan forskning och företag genererar kreativa idéer, vilket i sin tur skapar innovativa metoder, produkter och tjänster. Och Alfred Nobel Science Park skapar bättre förutsättningar för företag att ta del av forskningen för att nå resultat i den egna verksamheten.

Verksamheten har fem huvudsakliga mål. Förutom att skapa en fysisk plats där kreativa idéer föds, ska Alfred Nobel Science Park driva utvecklade profilområden i samklang med andra aktörer – bland annat genom föreläsningar – och öka det finansiella stödet för att främja expansion inom profilområden, skapa mervärde mellan företag, skapa ökat intresse för tillväxt och utveckling i regionen samt att vara en central del i det innovationssystem som finns i regionen.

De profilområden, eller fokusområden, som Alfred Nobel Science Park intresserar sig särskilt mycket för är Robotik och Tillverknings–tekniskt Centrum. Ett av många intressanta projekt Alfred Nobel Science Park arbetat med är ”Smarta äldre”, ett projekt där eftersträvade att skapa bättre förutsättningar för äldre att bo kvar hemma längre med hjälp av tekniska innovationer.

Om du är entreprenör, forskare, företagare, samhällsaktör eller privatperson vänder sig Alfred Nobel Science Park till dig. Arbetar du som forskare och behöver hjälp att skapa medialt intresse för ditt område, eller att någon förvandlar din idé till en affärsidé? Det år sådant som Alfred Nobel Science Park hjälper till med.

Alfred Nobel Science Park hjälper därtill människor som vill starta eget. Om du vill bli entreprenör men saknar erfarenhet, nätverk och verktyg hjälper de dig att komma igång. Och om du är privatperson är det inget hinder, Science Park har hjälp att erbjuda som passar även passar din profil.

science park