Nutrition

Nutrition

Mat är en förutsättning för människan att överleva. Trots det har mat aldrig varit populärare än nu. Människor renoverar sina kök och kokböcker, men äter hellre på restaurang än hemma. Framför allt har människor blivit medvetna om hur maten påverkar hälsan och miljön, vilket inneburit att intresset för vegetarisk mat har ökat på senare år. Den som forskar inom nutrition skapar bättre förutsättningar för framtidens mat, eftersom de intresserar sig för hur maten påverkar vår hälsa. Och hur kommer framtidens mat att se ut?

Livsmedelsbranschen står inför en spännande utmaning. Människor intresserar sig allt mer för hälsa och miljö. Och vad vi äter påverkar både hälsan och miljön. Därför väljer människor i allt större utsträckning mat som är hälsosam och dessutom miljövänlig. Forskning inom nutrition är av yttersta vikt för livsmedelsbranschen, utan den riskerar de att missa sin målgrupp. Samtidigt går det inte längre att bara fundera över vad som är hälsosamt – det måste dessutom vara miljövänligt.

Forskning inom nutrition hjälper människan och världen att utvecklas. Om vi lär oss hur allt hänger ihop kan vi förbättra vår hälsa, vilket hjälper oss att undvika exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar. Eftersom det finns för- och nackdelar med många livsmedel, handlar det om att studera risk- respektive nyttoaspekten och därigenom avgöra vad som väger tyngst. Nötter är ett sådant exempel, eftersom nötter innehåller giftet aflatoxin – samtidigt är nötter på många sätt nyttigt.

Alfred Nobel Science Park hjälper forskare att utveckla sin forskning. Det kan exempelvis handla om att hitta finansiärer, eller andra som på något sätt kan bidra. Och naturligtvis är Alfred Nobel Science Park intresserade av att hjälpa forskare inom området nutrition. Det behöver inte begränsas till forskare dessutom, det kan även vara entreprenörer som finner stort intresse för nutrition. Det är ett område som kommer bli allt större för varje år som går – det handlar om människans överlevnad.

Nutrition